Category : AI และ Technology การเทรด

ความเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับการลงทุนที่นำมาใช้กันและชักชวนกันลงทุนใน Robot สำหรับการเทรด คำว่า Robot หมายถึงเทคโนโลยี หุ่นยนต์ คำว่า หุ่นยนต์ นั้นตีความถึงตัวแทนที่ใช้เครื่องยนต์กลไกในการทำงานอะไรอย่างหนึ่ง ถ้าเราตีความหุ่นยนต์ หรือ Robot แบบนี้อาจจะไม่ผิดนัก ว่ามันคือ Robot และ Robot อาจจะใช้ได้กว้างขวางรวมทั้ง AI เพราะเราก็สามารถใช้ AI ในการสร้าง Function ให้กับหุ่นยนต์ได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจกับคำว่า EA หรือ Expert Advisor ใน Forex กับ AI หรือ Artificial Intelligence เสียก่อน EA หรือ Expert Advisor ในปี 2019 เวลานี้ เขียนด้วยภาษา MQL หรือ MetaQuote Language ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับภาษา C ..

Read more