About

ที่มาของเรา


 

Ulver ในภาษา Norwegian หมายถึง หมาป่า  ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนักล่าของระบบนิเวศน์ ในชีวิตมนุษย์เรามักจะถูกสอนให้เชื่อให้รู้จักการแบ่งปัน และการไม่เบียดเบียนคนอื่น แต่ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ เราก็ทำการล่าคนอื่นไปด้วยเสมอ ในระบบเศรษฐกิจของเราไม่ได้มีความเอื้อเฟื้ออย่างที่เราที่เราถูกสอนให้เชื่อมา 

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เต็มไปด้วยการแย่งชิงทรัพยากร เพื่อให้ตัวเองมีทุนมากที่สุดเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ไม่ต้องทำมาหากินกับอะไรที่เรียกว่า “ดอกเบี้ย” และส่วนต่างราคาที่เรียกว่า “กำไร” ส่วนผู้ที่ไม่เคยทำกำไรได้เลยก็คือ ผู้ที่ขายแรงงาน เพราะไม่ว่าจะบวกค่าแรงขึ้นไปเท่าไหร่ ผู้ประกอบการก็จะบวกค่าแรงที่สูงขึ้นในราคาสินค้าอยู่เสมอ ทำให้สุดท้ายการบวกค่าแรงของ ผู้ขายแรงงานนั้นก็ไม่มีผล กระแสเงินก็ไหลเวียนกลับไปที่เจ้าของทุนอยู่วันยังค่ำ

ผู้ที่มีทุนนี้ก็เปรียบเสมือน “นักล่า” นักล่าที่เต็มไปหมดในสังคม ไม่ว่าจะเป็นสิงโต หรือเสือ หรือเหยี่ยว หมาป่าเป็นกลุ่มหนึ่ง ที่มีอุบายในการล่า มีความเจ้าเล่ห์ มีพฤติกรรมฝูง Ulver League จึงเป็นการรวบรวมประวัตินักล่าที่เห็นได้ชัดว่าประสบความสำเร็จ ประวัติของคนเหล่านั้นควรค่าแก่การเรียนรู้ ที่มีความสามารถและประจักษ์ด้วยสายตาแก่คนส่วนใหญ่ เป็นเหมือนกับแฟ้มอัตชีวประวัติผู้ประสบความสำเร็จก็สามารถกล่าวได้

ธรรมชาติในการเรียนรู้ของชีวิตผู้ทีประสบความสำเร็จนั้น ไม่สามารถไปเรียนรู้ได้จากตอนที่เขาประสบความสำเร็จแล้ว แต่ต้องตั้งคำถามว่า “ทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จ” แล้วตอนที่ยังไม่สำเร็จคิดยังไง? เขาเปลี่ยนแปลงอะไร? ปัจจัยอะไรที่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลง? นี่จึงทำให้เราสามารถปรับใช้ให้เข้ากับตัวเราได้ การศึกษาแต่ละช่วงชีวิตของผู้ประสบความสำเร็จจึงให้คุณค่าและสมควรเก็บรวบรวมไว้ 

ลักษณะ


 

Ulver League เป็นการรวมรวมหมาป่าแห่งวงการต่าง ๆ เป็น Unauthorized Biography (อัตชีวประวัติที่เจ้าของไม่ได้เขียน) มาจากการรวบรวมประวัติจากหลายแหล่งรวมกัน ซึ่งชีวประวัติที่มีกันส่วนใหญ่ในโลกออนไลน์จะเป็นแบบนั้นเสีย 99 % มีน้อยมากที่คนที่มีชื่อเสียงจะออกมาเขียนประวัติตัวเอง นอกจากนี้ ประวัติบางคนมีในภาษาไทยน้อยมาก การรวบรวมขึ้นของผู้เขียนนอกจากจะเป็นการศึกษาประวัติคนอื่นแล้ว ยังได้รับแบ่งปันให้คนอื่นได้อ่านงานของตัวเองด้วย