หนังสือ Forex

  บริการของเรา

แนะนำหนังสือ Forex โดยเรียงลำดับตั้งแต่คนที่กำลังเริ่มเข้ามาในตลาด ไปจนถึงเทรดเดอร์ที่ชำนาญ รวมทั้งการอ่านเพื่อเปิดวิสัยทัศน์ การอ่านเพื่อความบันเทิง สร้างประสบการณ์เพิ่มเติม สามารถอุดหนุนหนังสือของเราได้

บันทึกการเทรด Forex  (Life of a trader)

ชีวิตและประวัติของผู้เขียน ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน ในการเรียนรู้ของคนสิ่งที่สำคัญที่สุด คือการได้เรียนรู้วิธีคิด และวิธีมอง เพราะการคิดและการมองเปลี่ยนโลกของเราไปอย่างสิ้นเชิง การเทรดก็เช่นกัน การมองชีวิตคนอื่น จึงเป็นสิ่งสำคัญ การจะเรียนรู้ว่าคนเก่ง ๆ เขาเก่งมาได้อย่างไร คือ การเรียนรู้ช่วงชีวิตของเขา ว่าเขาผ่านเวลายากลำบากอย่างไร เขาสร้างตัวเองอย่างไร พ่อให้มา หรือแม่ให้มา การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ดีกว่าเรียนรู้อะไรอย่างอื่นทั้งหมด

กว่าจะมาเป็นเทรดเดอร์

หนังสือเกี่ยวกับการเทรดการลงทุนในตลาด Forex โดยเรียบเรียบจากประสบการณ์การลงทุนของผู้เขียนกว่า 13 ปี เนื้อความในหนังสือเขียนให้อ่านเข้าใจง่าย ไม่มีเนื้อหาทางด้านวิชาการ สามารถนำไปใช้ได้จริง จากประสบการณ์จริง

 • การลงทุนคืออะไร?
 • การสร้างความมั่งคั่งในการลงทุน
 • การพนันและหลักการพนันคืออะไร?
 • แยกการลงทุนออกจากการพนัน
 • Forex เป็นการลงทุนหรือการพนัน
 • ชีวิตเทรดเดอร์ที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
 • คนทั่วไปจะเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้ไหม?
 • คนโกง และกลโกงในตลาด Forex
 • จะเลี้ยงชีพด้วยตลาด Forex ได้หรือไม่
 • มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ทำกำไรได้ในตลาด Forex อย่างยั่งยืน
 • องค์ประกอบการเทรด Forex ให้ได้กำไร
 • Mind, Money , Method , Money Management
 • วิธีการฝึกเทรด Forex ต้องใช้อะไรบ้าง
 • การฝึกสภาพจิตใจในการเทรด(Mind)
 • การสร้างพอร์ทและการสร้างขนาดของ Portfolio (Money)
 • วิธีการในการหาทิศทางการเทรด (Method:Trend)
 • การหาจุดเข้าออก (Method: Entry Exit)
 • ทำอย่างไรให้ขาดทุนเงินลงทุนลดน้อย (Money Managment)
 • อาชีพเทรดเดอร์ (นักลงทุนรายย่อย)
 • หลักการขยายกิจการ (Forex Cross Platform)
 • การพัฒนาตัวเองของการเป็นเทรดเดอร์และการเปลี่ยนแปลงของโลก
 • ง่ายกว่าถ้าจ้างคนอื่นบริหารเงินให้

การลงทุน Forex ขั้นพื้นฐาน (Forex Fundamental Investment)

หนังสือการลงทุนในรูปแบบวิชาการ ที่มีงานวิจัยการศึกษารองรับ มาจากการศึกษาค้นคว้า โดยกำหนดเรื่องและเนื้อหาจากประสบการณ์ของผู้เขียน จากหมวกอีกด้านในฐานะนักวิชาการที่คลุกคลีอยู่กับการลงทุน (เนื้อหาอ่านไม่เพลิดเพลิน น่าเบื่อ  มีความยาก มีแบบจำลองคณิตศาสตร์ และที่สำคัญคือ มันคือความรู้ล้วน ๆ แบบไม่มีน้ำปน)

 • รวมนิยามต่าง ๆ ของการลงทุน
 • หลักการและทฤษฎีการลงทุนที่เกี่ยวข้อง
 • แผนการลงทุนและเป้าหมาย
 • ความปลอดภัยของเงินลงทุน
 • หลักการและกลไกของการเทรด
 • โอกาสและความน่าจะเป็น
 • ต้นทุนและการลดต้นทุน
 • การกระจายความเสี่ยงและสินทรัพย์
 • การสร้างแบบจำลองการซื้อขาย Forex
 • หลักการจัดการการเงิน (Money Management)
 • จิตวิทยากับการเทรด Forex