บริการสอนเทรด

เรามี “บริการสอนเทรดส่วนตัว (Private Course)” สำหรับการเป็นนักลงทุนระยะยาว โดยสอนตั้งแต่พื้นฐาน  สอนการคิด การปรับจิตวิทยา ทัศนคติที่ถูกต้องในการเทรด การฝึกรูปแบบกราฟ การสอนของเราเป็นการสอนระยะยาว ไม่สามารถเรียนผ่านวีดีโอ มีการทำการบ้าน มีการทำแบบฝึกหัด ฝึกเทรดอย่างจริงจัง เพื่อที่จะสามารถเทรดจนสามารถเลี้ยงชีพได้ เนื้อหาการสอนประกอบด้วย

 1. การปรับพื้นฐานความคิดและทัศนคติ
  1. การทำความเข้าใจทำความรู้จักกับอาชีพ Trader – เป็นการปรับทัศนคติ ความคาดหวัง เช่น หลายคนเข้ามาในตลาดเพราะคาดหวังว่าอาชีพเทรดเดอร์จะทำให้ตัวเองรวยด้วยเวลาข้ามคืน แต่นั่นเป็นทัศนคติที่ผิด ไม่มีอาชีพไหนที่จะทำให้เรารวยด้วยเวลาข้ามคืน นอกจากนี้หลายคนยังคาดหวังว่า การเทรด Forex หรือ อาชีพเทรดเดอร์จะทำให้เงินก้อนเล็ก ๆ กลายเป็นก้อนใหญ่ ๆ ในระยะเวลาอันสั้น ช่วงนี้เราจะต้องปรับทัศนคติ ความคาดหวังให้ตรงกับตลาด ระยะเวลาประมาณ 1 – 3 เดือน
  2. การปรับจิตวิทยาการเทรด ให้เหมาะกับการเป็น Trader – สร้างความเข้าใจ คิดเป็นเหตุเป็นผล ความคิดเชิงระบบเกี่ยวกับการเทรด การลงทุน การสร้างเป้าหมายที่สามารถไปถึงได้จริง เช่น เงินที่ต้องใช้ในการลงทุน แผนทางการเงินที่จะทำให้ไม่ต้องทำงานอีกต่อไปแล้วมาเป็นเทรดเดอร์อิสระ วิธีการที่จะทำให้มันเป็นจริงได้ 2 เดือน
 2. เนื้อหาการเทรดพื้นฐาน
   1. ทำความรู้จักกับตลาด Forex – เครื่องมือพื้นฐาน การใช้ โปรแกรมเทรด MT4 การใช้ Indicator การทำความรู้จักกับ indicator ทดลองและทำความเข้าใจสูตรที่มาข้อ indicator เข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของ indicator  (3 เดือน ทำควบคู่กับข้อ 2)
   2. ทำความรู้จักกับองค์ประกอบของการเทรด Risk :Reward  Win % และ Loss % การสร้างความได้เปรียบในการเทรด Money Managment การออกแบบตารางเทรดให้เหมาะกับนิสัย การกำหนดสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยากับการเทรด  (3 เดือนทำควบคู่กับข้อ 2)
 3. เนื้อหาการฝึกสำหรับเป็นมืออาชีพ
  1. การฝึกปฏิกิริยากับรูปแบบราคา -โดยทั่วไปแล้วเทรดเดอร์ที่อื่นใช้ indicator ในการวิเคราะห์การเทรด แต่เราใช้รูปแบบราคาในการเทรด เราต้องฝึกรูปแบบราคาซึ่งใช้รูปแบบที่ตัวเองถนัดจนชำนาญ ใช้เครื่องมือพื้นฐาน เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการเทรด (3 – 5 เดือน)
  2. การออกแบบระบบเทรด – การสร้างระบบเทรดเอง และถ้าหากไม่สามารถออกแบบได้ เรามีระบบพื้นฐานให้ใช้ฟรี โดยคุณสามารถเริ่มจากตรงนั้น แล้วต่อยอดการเทรดของตัวเอง การออกแบบเป้าหมายให้เราไปถึงทีละขั้น (1 เดือน)

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับทุกคน ซึ่งใครก็เป็นเทรดเดอร์ได้ โดยมีเงื่อนไขคือ เป็นคนที่ขยัน และทำตามคำนแะนำของผู้สอน มีความตั้งใจ และไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ  ฝึกและพัฒนาตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ คอร์สของเราแตกต่างจากคอร์สของคนอื่น เพราะว่าเราใช้เวลาในการฝึกอยู่กับคุณนาน การฝึกคนนั้นไม่ใช่เป้าเข้าเรียน หรือไม่นั่งฟัง 1 – 2 วันแล้วกลับมาจะเทรดได้ การเทรดเป็นการฝึกและแก้และดัดนิสัยไปด้วยกัน แต่ละคนนิสัยไม่เหมือนกัน การฝึกเทรดไม่ใช่โรงงานทำแฮมเบอร์เกอร์ที่ทำอย่างเดิมซ้ำ ๆ กระบวนการเดียว บางคนไม่ถนัด บางคนถนัดแตกต่างกัน ต้องทำการปรับและเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ ต้องใช้เวลา จนกว่าคุณจะสามารถทำกำไรได้ในตลาดอย่างที่ตั้งเป้าหมายหลังจากที่เราปรับความเข้าใจกันแล้ว

ระยะเวลาในการเรียนรู้ อาจจะกินเวลา 1 – 2 ปีเลยทีเดียว โดยทั้งคอร์ส ราคา 50,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอย่างอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ซึ่งระยะเวลา 2 ปีเรียกว่า ถูกกว่า ส่งลูกไปเรียนพิเศษเสียอีก เฉลี่ยแล้ว เดือนนึงจ่ายไม่ถึง 2,000 บาทด้วยซ้ำ กับวิชาความรู้ที่จะนำไปหาเงินได้ เป็นนายตัวเอง ไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใคร มีอิสระในการดำเนินชีวิต ระยะเวลาเรียน น้อยกว่าเรียนในมหาวิทยาลัยครึ่งหนึ่ง เรียนมหาวิทยาลัย ยังต้องไปดิ้นรน แข่งหางานกับคนอื่น เรียนแล้วไม่ได้เอาไปใช้จริงบ้าง แต่วิชานี้เรียนแล้วเอาไปใช้จริงได้ เลี้ยงตัวเองได้ เลิกศึกษา Forex แบบไม่ถูกวิธีเสียที  สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ติดต่อได้ในกลุ่ม Discord ครับ