บทที่ 8 ภาษา Forex

  บทเรียน Forex

การเรียนภาษาต่างถิ่นเริ่มจากสัญลักษณ์ และ Forex ก็เช่นเดียวกัน

Forex มีภาษาเป็นของตัวเอง เป็นคำศัพท์พิเศษ ถ้าคุณไม่ต้องการขายหน้าต่อหน้า trader คนอื่นๆ คุณควรรู้ภาษา Forex จะมีประโยชน์มาก เช่น pip ไม่ใช่เมล็ดของผลไม้ และ execution ไม่ใช่การเล่นรูเล็ต

ศัพท์พื้นฐาน

 • Currency Pair

หมายถึง สุลเงินหนึ่งเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง ตำอย่างเช่น euro และ us dollar มีคู่สกุลเงิน คือ EUR/USD สกุลเงินแรก คือ EUR เป็น สกุลเงินหลัก (base currency) และสกุลเงินที่สอง คือ USD เป็นสกุลเงินที่ใช้นำไปซื้อเงินสกุลหลัก (quote currency)

 • Exchange Rate

อัตราที่ใช้แลกเปลี่ยนค่าเงินหนึ่งกับอีกค่าเงินหนึ่ง อัตราแลกเปลี่ยนจะแสดงค่าเงินที่คุณต้องการซื้อ 1 หน่วย เช่น EUR/USD = 1.3115 หมายความว่า 1 euro (base currency) เท่ากับ 1.3115 US dollar (quote currency)

เรามาดูกันว่าถ้าเงิน euro อ่อนค่ากว่าเงิน yen เงิน 1 euro สามารถแลกเงินญี่ปุ่นได้ 106.53 yen (EUR/JYP = 106.53) เราอาจรอจนแข็งค่ากว่าเงิน yen ก่อนที่จะแลกเงินและบินไป Tokyo อัตราแลกเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนแปลงใน 2 วันหรือ 1 สัปดาห์ หรือมากกว่านั้น ค่าเงินอาจจะคงตัวได้สักพัก แต่เมื่อไหร่ล่ะ คำว่า เมื่อไหร่ สำคัญกับคุณมาก เมื่อไหร่นั้น ไม่มีใครสามารถตอบได้ มันขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งคุณจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเมื่อคุณเริ่มเทรด Forex ทำไมน่ะหรอ เพราะอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และถ้าคุณควรจะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรซื้อ เมื่อไหร่ควรขาย เพื่อทำกำไร

 • Quote

หมายถึง ราคาตลาดที่ประกอบไปด้วย 2 อย่าง คือ ราคา bid/selling และ ราคา ask/buying (1.23458/1.12347)

 • Ask Price

หมายถึง ราคาเสนอขาย ปรากฏทางด้านขวาของ quote ราคานี้คือราคาที่คุณสามารถซื้อ base currency ตัวอย่างเช่น ถ้า quote ของคู่ EUR/USD คือ 1.1965/67 หมายความว่าคุณสามารถใช้เงิน 1 euro ซื้อเงิน 1.1967 US dollar

 • Bid Price

หมายถึง ราคาที่คุณสามารถขายได้ เช่น ถ้า EUR/USD อยู่ที่ 1.4568/1.4570 ราคาตัวแรกคือ bid price ที่คุณสามารถขายได้ โดยราคา Bid จะต่ำกว่าราคา Ask เสมอ และส่วนต่างระหว่างราคา Bid และราคา Ask คือ spread

 • Spread

หมายถึง ส่วนต่างใน pip ระหว่างราคา Ask และราคา bid โดย spread เป็นอัตราค่าบริการของ broker และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ fixed spread เป็นค่าเดียวกับ pip ระหว่างราคา ask และราคา bid ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด และ variable spread เป็นราคาที่มีความผันผวน อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามสภาพคล่องของตลาด

 • Account Currency

หมายถึง สกุลเงินที่คุณเลือกเปิดบัญชีเทรดกับ XM กำไรและขาดทุนทั้งหมดของคุณจะถูกแปลงเป็นเงินสกุลที่คุณเปิดบัญชี ที่ XM คุณสามารถเปิดบัญชีประเททไหนก็ได้ที่คุณพอใจด้วย base currency ที่มีให้เลือกหลากหลาย : USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, หรือ RUB ถ้าคุณเปิดบัญชี USD แต่คุณโอนเงินเป็น EUR เงินที่คุณโอนจะถูกเปลี่ยนเป็น USD ให้อัตโนมัติที่ราคา inter-bank

 • Pip

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหน่วยราคาที่เล็กที่สุดของอัตราแลกเปลี่ยน เช่นถ้าคู่สกุลเงิน EUR/USD เปลี่ยนแปลงจาก 1.2550 ไป 1.2551 นั่นคือการเคลื่อนไหว 1 pip หรือถ้าเปลี่ยนแปลงจาก 1.2550 ไป 1.2555 นั่นคือการเคลื่อนไหว 5 pip จากตัวอย่าง pip คือจุดทศนิยมสุดท้าย ทุกคู่สกุลเงินจะมีจุดทศนิยม 4 ตำแหน่ง เงิน yen ของญี่ปุ่นแตกต่างจากสกุลเงินอื่น คือมีจุดทศนิยมเพียง 2 ตำแหน่ง (เช่น USD/JPY = 86.51)

 • Fractional Pip

หมายถึง จุดทศนิยมในอัตราแลกเปลี่ยนมีมากกว่า 4 ตำแหน่ง ในกรณีสุกล yen มีมากกว่า 2 ตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น 1.23456 แทนที่จะเป็น 1.2345 ในกรณีสกุล yen เช่น 123.456 แทนที่จะเป็น 123.45 เราเรียกจุดทศนิยมสุดท้ายในราคาดังกล่าวว่า fraction pip หรือ tenth pip

 • Lot

จำนวนการเทรด Forex เรียก Lot โดย standard lot มี 100,000 หน่วยของ base currency ขณะที่ micro lot มี 1,000 หน่วย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณซื้อ standard lot ของ EUR/USD ที่ 1.3125 คุณซื้อ 100,000 Euro และคุณขาย 131,250 US dollar ในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณขาย 1 micro lot ของ EUR/USD ที่ 1.3120 คุณขาย 1,000 Euro และ คุณซื้อ 1,312 US dollar

 • Pip Value

แสดงให้เห็นว่า 1 pip มีค่าเท่าไหร่ โดย pip value เปลี่ยนแปลงพร้อมกับการเคลื่อนไหวของตลาด จะดีมากถ้าคอยสังเกตคู่สกุลเงินที่คุณเทรด รวมถึงสังเกตว่าตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างไร ประโยชน์จาก pip  และเห็นการเพิ่ม/การลดในกำไร คุณจะต้องการเทรดจำนวนมากขึ้น สมมติว่าบัญชีของคุณคือเงินสกุล USD และคุณเลือกเทรด 1 standard lot ของ USD/JPY 1 pip worth ต่อ 100,000 มีค่าเท่าไหร่ สูตรการคำนวณคือ จำนวนทั้งหมด x 1 pip = 100,000 x 0.01 pip ใน USDJPY เท่ากับ (1 pip x จำนวน/อัตราแลกเปลี่ยน)

 • Margin

หมายถึงจำนวนเงินทุนขั้นต่ำ ตัวอย่างเช่น ทุกๆ 100 USD ที่คุณเทรด คุณต้องฝากเงิน 101 USD ถ้าคุณซื้อ 1 standard lot (100,000 USD/CHF) คุณสามารถใช้เงินในบัญชีของคุณเพียงแค่ 1% ของจำนวนที่คุณเทรด คือ 1,000 USD แต่คุณสามารถซื้อ 100,000 USD/JPY ด้วยเงินเพียง 1,000 USD ได้อย่างไรล่ะ คุณทำได้ด้วย margin ที่เป็นเหมือนเงินกู้จากโบรคเกอร์ Forex สำหรับเทรดเดอร์ เมื่อคุณทำธุรกรรมใน Forex คุณไม่ต้องซื้อด้วยเงินทั้งหมดในบัญชีเทรด สิ่งที่คุณต้องทำคือคาดเดาอัตราแลกเปลี่ยน อีกนัยหนึ่งคือคุณประมาณการว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะขึ้นหรือจะลง และคุณทำข้อตกลงกับโบรกเกอร์ว่าคุณจะจ่ายให้เขา หรือเขาจะจ่ายให้คุณ ขึ้นอยู่กับว่าคุณประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนได้ถูกต้องหรือไม่ ถ้าคุณจ่าย USD/JPY standard lot คุณไม่จำเป็นต้องฝากเงิน 100,000 USD เต็มจำนวน คุณเพียงแค่ฝากสิ่งที่เรียกว่า margin นี่เป็นเหตุผลว่าทำไม margin จึงเป็นการเทรดโดยการยืมเงิน อีกนัยหนึ่งคือคุณสามารถเทรดด้วยเงินกู้จากโบรกเกอร์และจำนวนเงินกู้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่คุณฝากเข้า Margin มีข้อดีอีกอย่างคือมันอนุมัติ leverage อย่างที่คุณเห็นในตัวอย่าง เงินฝากขั้นต่ำของคุณเป็นเหมือนหลักประกันสำหรับ leverage จำนวน 100,000 USD กลไกนี้ทำให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดความเสียหายกับโบรคเกอร์ ยิ่งไปกว่านั้นเทรดเดอร์ไม่สามารถใช้การฝากเข้าโดยวิธีชำระเงิน หรือซื้อสกุลเงิน โบรคเกอร์ของคุณต้องการเงินฝากจากคุณ

 • Leverage

หมายถึง โบรคเกอร์ Forex ให้คุณยืนเงินเพื่อคุณจะเทรดได้ lot ใหญ่ขึ้น ขึ้นอยู่กับโบรคเกอร์และความยืดหยุ่น ในเวลาเดียวกัน leverage สามารถเป็น 100:1 200:1 หรือ 500:1 ด้วย leverage ทำให้คุณสามารถใช้ 1,000 USD ในการเทรด 100,000 USD (1,000 × 100) หรือ 200,000 USD (1,000 × 200) หรือ 500,000 USD (1,000 × 500) ฟังแล้วเหมือนจะดี แต่มันจะดีได้ยังไง ในเมื่อการเปิดบัญชีเทรดและได้รับเงินกู้จากโบรคเกอร์

Equity

Used Margin

Free Margin

Margin Call

Profit/loss Calculation

Position

Long Position

Short Position

Close a Position

ประเภท Order